ThetaLéčení® Světové vztahy

Seminář Světových Vztahů je zaměřen, aby zvědomil negativní pocity a programy a problémy ze současnosti, ale i z minulosti, s kulturami, rasami, náboženstvími a lidmi. Toto účastníkům kurzu umožní přijmout a akceptovat lidi a veškeré světové kultury se skutečnou bezpodmínečnou láskou.

Tento kurz se zaměřuje na přesvědčení, která spouští naše problémy s rasami, náboženstvími a jednotlivými typy lidí. Jakmile se přesvědčení „vykope“, skrytá nebo potlačená nenávist nebo nesnášenlivost a veškeré problémy, které byly přítomny velmi dlouho, mohou být uvolněny. Toto umožní absolventům kurzu mít být v harmonii s lidmi různých ras a kultur, přijmout je v bezpodmínečné lásce. 

První a druhý den je zaměřen na přesvědčení a zvyky zemí, které jsou propojeny s námi na genetické úrovni. Cílem je najít a uvolnit negativní pocity a programy, které fyzicky neseme ve svém těle, abychom se mohli posunout za naše osobní vnímání.

Třetí den je zaměřen na hledání a očištění přesvědčení a emocí o všech zemích světa a náboženstvích.

Den čtvrtý a pátý se zaměřuje na světová náboženství a jejich přesvědčení a na jejich přijetí skutečnou bezpodmínečnou láskou. Poslední den také pracujeme na přesvědčení tykajících se organizací a společenských struktur (režimy, hnutí, instituty atd.).

Studenti, kteří absolvovali tento seminář jsou překvapeni, kolik negativních nevědomých myšlenek, přesvědčení, pocitů a emocí vyšlo najevo. V mnoha případech to jsou genetické programy (od našich předků) související se strachem, nenávistí a hněvem vůči jiným zemím a lidem k nim příslušícím, o kterých ani nevíme, že je máme.

Kurz Světových vztahů je jedinečná cesta, jak se přiblížit k SVĚTOVÉMU MÍRU!

Seminář obsahuje:

Manual ThetaHealing Světových Vztahů

Místo konání:

In Person or Online

Trvání:

5 dní

Cena kurzu :

$800US ($1100NZ, 18 500Kč)