ThetaLéčení®Hlubší Kopání

Prerequisity: Základní kurz , Pokročilý DNA

Technika ThetaHealing® je báječná proto, abychom se dostali k původu našich problémů. V tomto kurzu se student učí báječné a hluboké technice zvané „kopání“(digging), která nám umožňuje odhalit klíčová kořenová přesvědčení a programy uložené v podvědomí. Tento kurz byl sestaven, aby se studenti dobře naučili techniku “kopání”. Tento přístup nám umožňuje pohodlně, jasně a lehce objevit nepolapitelné a hluboké podvědomé myšlenky, vzorce a přesvědčení, které nás mohou blokovat. Technika ThetaHealing® pak k jejich odstranění a uvolnění využívá bezpodmínečnou lásku, prospívající pozitivní přesvědčení a práci s pocity.

Tento seminář je navržen tak, aby všichni Theta Léčitelé – ThetaHealers® byli dobře vyškoleni v této základní technice kopání, získali pevné základy a tipy, které potřebují, aby si byli jistí, pevní a sebevědomí při hledání klíčových přesvědčení u sebe i svých klientů.

Účastníci kurzu se dále naučí osm způsobů kopání tak, aby se technika, která je základem metody ThetaHealing zdokonalila.

Pokud nejsme schopni úspěšně identifikovat skutečný kořen a původ problému, nebudeme vědět, jaké přesvědčení změnit. Pokud nepracujeme s kořenovým přesvědčením, může se také stávat, že provedené změny mohou být pouze dočasné a nevyjasněné negativní a omezující klíčová přesvědčení mohou být překážkami léčení.

Tento seminář Vám umožní, abyste svým klientům pomohli porozumět jejich chování, životu, programům a přesvědčením a následně provést léčivé změny.

Po absolvování semináře Hlubší kopání – Dig Deeper Seminar budete mít odborné znalosti a zkušenosti, abyste věřili v sebe i ostatní. Naučíte se všechny techniky kopání a uvolňování a odkrývání skrytých přesvědčení. 

Pod vedením instuktura během tohoto kurzu získáte veškeré nástroje a dostatek praktického procvičování a také dostatek času, aby jste si kopání natrénovali a zpracovali si i svá témata.  

Pro absolvování kurzu Hlubší kopání je potřeba absolvování Základního a Pokročilého kurzu. 

Na závěr kurzu obdržíte certifikát vystavený institutem THInK® (Theta Healing Institute of Knowledge), který Vás opravňuje pracovat s metodou Theta léčení a být praktikem Dig Deeper ThetaHealing. V rámci kurzu bude poskytnuta ranní a odpolední svačina.

Trvání:

2 dny

Seminář obsahuje:

ThetaHealing Hlubší Kopání Manuál, ThetaHealing® Kniha o Změna přesvědčení

Místo konání:

In Person or Online

Cena kurzu :

$450US ( $640NZ , 9400kc)