Trenuj se mnou

ThetaLéčení®

ThetaHealing je silná energetická-léčebná technika nalezen Vianno Stibal v roce 1995. Tato techinka nám dovoluj přinést našemu fyzickému, psychickémuho a duchovnímu uzdravování pomocí připojení k Tvůrčí Energie ve frekvenci théta mozkových vln. Prostřednictvím připojení k nejvyšší vibrace mužeme přinest bezpodmínečná láska, která nám umožňí využít tuto energii k posunu starých přesvědčení či programů, které způsobují psychické nebo emocionální stres a neštěstí. Používáním ThetaHealing můžeme dosáhnout hluboké léčení a změnit, diky léčitelovy schopnoschon přístoupit k podvědomí, kde všechny změny mužou být vykonány. Někteří lidé nikdy nezažili energii určitých pocitu (láska, pocit bezpečí) díky vlasním životním okolnostem jako například trauma.

Neseme si podvědomě naprogramování z dětství a zároveň jsme ovlivněny myšlenkami a emocemi lidi kolem nás. Navíc k tomu ještě neseme problémy a negativní pocity našim rodičům a

předkům, než jsme se narodili. Skrze Thetahealing muže zprostředkovat nové city (např. radost, láska nebo klid), nebo je naučit, jak žít bez negativních pocity (např. lítost, vztek nebo odmítnutí).

ThetaHealing technika funguje velmi dobře s konvenční medicínou a umožňuje nám se naučí jak použít vlastní přirozenou intuici.

ThetaHealing® Základní kurz

Kurz trvá: 3 dny

V tomto kurzu se seznámíte s technikou THETAHEALING®. Kromě jiného se naučíte se, jak odstraňovat bloky, které Vás omezují ve Vašem životě, jak odkrýt a odstranit příčiny nemocí a poruch, jak otevřít svá intuitivní centra, jak aktivovat svou DNA, jak změnit svá podvědomá přesvědčení a pocity, jak se napojovat na energii Zdroje, jak uskutečňovat léčení, jak aktivovat chromozomy mládí a vitality, jak pracovat na genech a opravovat jejich poškození. Vyzkoušíte si přečíst svou budoucnost, kontaktovat strážné anděly, vrátit ztracené fragmenty duše, uskutečňovat to, co si přejete ve svém životě.

Celková cena za účast na kurzu: 9.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Hlubší kopání

Kurz trvá: 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování pokročilého kurzu Advanced DNA.

Cílem pokročilého kurzu je podpořit rozvoj Vašich intuitivních schopností a Váš celkový duchovní rozvoj.

Na kurzu si rozšíříte a prohloubíte znalosti ze základního kurzu, abyste ještě lépe pochopili Sedm rovin Bytí, které nás obklopují. Naučíte se, jak se zbavit starých zlostí a závazků, které Vás v životě brzdí. Zjistíte, jak uzdravovat s technikami „dítě v matčině lůně“ a „uzdravení zlomené duše“. Naučíte se, jak očistit prostor a jak programovat předměty. V průběhu kurzu Vám bude přímo ze Sedmé roviny Bytí nainstalováno více než 900 programů, pocitů a znalostí, jež Vám přinesou hluboké uzdravení a poučení. Tento kurz je úchvatný, protože studenti jsou naplněni mnoha novými pozitivními pocity jako např. jaké to je vědět, jak žít nyní, či jaký je to pocit přijmout sama sebe.

Celková cena za účast na kurzu: 9.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Hlubší kopání

Kurz trvá: 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

Kurz Dig Deeper – Hlubší kopání byl připraven Viannou, aby si praktici Thetahealing® dobře natrénovali proces „kopání“(digging) jako jedné ze základních technik metody. Účastníci kromě solidních základů získají také tipy, které jim pomohou prostřednictvím kopání nalézt klíčová přesvědčení.

Pokud nebudete úspěšní při hledání příčiny problému, nebudete vědět, jaká přesvědčení změnit. Také by to mohlo způsobit, že změny, které uděláte, budou jen dočasné a neodstranění negativních přesvědčení může být překážkou skutečnému vyléčení či zásadní a trvalé změně.

Naučíte se osm základních způsobů kopání, jak se správně ptát a naslouchat. Dále se např. naučíte, jak při nedostatku času použít techniku „ náplasti“. V průběhu kurzu bude dostatek času vyhrazen tréninku, abyste si kopání pořádně procvičili a zpracovali si svá témata.

Kurz Dig Deeper je vhodný pro každého, kdo chce získat jistotu při „kopání“ a efektivně odstraňovat škodlivá přesvědčení. Absolventi kurzu Dig Deeper se mohou zúčastnit kurzu World Relations – Vztahy k světu, který byl dříve pouze pro absolventy Intuitivní anatomie.

Celková cena za účast na kurzu: 5.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Manifestace a hojnost

Kurz trvá: 2 dny

Na kurzu Manifesting & Abundance – Zhmotňování a hojnost se seznámíte s nástroji na snadné vytvoření hojnosti ve svém životě s pomocí Thetahealing®. Na tomto dvoudenním intenzivním kurzu využíváme Viannin dotazník hojnosti, který se skládá ze sta přesvědčení k přetestování. S jeho pomocí naleznete mnohé hluboko ukryté bloky, které vám brání v dosažení vašich cílů a přání.

Naučíte se, jak „kopat“ hlouběji, abyste odstranili bloky hojnosti, jak znovu vytrénovat svou mysl, aby sjednotila vaše vědomí i podvědomí s vašimi cíli a jak používat techniku Thetahealing® ke své podpoře plnění přání. Získáte také stovky downloadů k přilákání hojnosti do vašeho života a naučíte se pracovat s Božským načasováním.

Kurz Manifesting & Abundance je „povinností“ pro každého, kdo chce žít život takový, jaký si přeje, už nyní.

Celková cena za účast na kurzu: 6.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Duhove děti

Kurz trvá: 4 dny (9.30 to 16)

Duhové děti jsou senzitivní, neuvěřitelně intuitivní a mimořádně milující Jsou nositeli vzpomínek na jiné doby a jiná místa. Rodí se s nekonečnou moudrostí a trpělivostí. Už od starověku svět netrpělivě očekával příchod duhových dětí. Od duhových dětí se liší děti indigové, které mají úžasnou intuici a jsou skvělí při zhmotňování svých přání, ale na rozdíl od duhových dětí mohou být ovlivňováni negativními vlivy, jež je obklopují. Duhové děti jednoznačně odlišují dobré od špatného a intuitivně dokáží proměnit, vylepši energii. Duhové děti jsou nejrůznějšího věku; s pomocí praxe a využívání intuice se v současnosti mnoho dospělých stává duhovým dítětem.

Tohoto kurzu se mohou zúčastnit i lidé, kteří neabsolvovali žádný kurz Thetahealing. Ze zkušenosti je kurz výborný i pro absolventy kurzů, kteří si chtějí rozvinout své intuitivní schopnosti a zkušenosti se všemi sedmi rovinami bytí.

Na kurzu se kromě jiného taky naučíte, jak intuitivně odečítat předměty, čistit auru, číst a posílat myšlenky (telepatie), komunikovat s rostlinami a používat esenciální oleje, pracovat s drahými kameny, spojit se s duchovními učiteli i totemovým zvířetem a mnoho dalšího.

Registrační poplatek: 1000 Kč

Cena semináře: 9800 Kč

Celková cena za účast na čtyřdenním semináři: 9.900,- Kč

ThetaHealing® – Intuitivní anatomie

Kurz trvá: 15 dní (5 dní kurz, 2 dny volno, 5 dní kurz, 2 dny volno, 5 dní kurz)

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

Procvičte a vylepšete své intuitivní schopnosti v rámci čtyřdenního certifikovaného kurzu, který je vytvořen tak, aby vám pomohl rozvinout vaše intuitivní schopnosti zábavným a zajímavým způsobem.

Intuitivní Anatomie vede studenty na intuitivní výpravu lidským tělem, aby se setkali se soustavami i jednotlivými orgány a pochopili přesvědčení a emoce, které jsou často spojeny s jejich nemocemi. Studenti se učí, jak intuitivně skenovat, prohlédnout tělo zevnitř. Učí se, jak interpretovat co vidí a jak to použít spolu s technikami THETAHEALING®, jak se je naučili v předcházejících kurzech této metody.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří chtějí opravdu seriózně pracovat prostřednictvím THETAHEALING® s problémy na fyzické i emocionální úrovni. Čím více toho praktik ví o lidském těle a jeho fungování, tím snadněji může pracovat s informacemi, které bude dostávat, a hlavně vysvětlovat klientům potřebujícím léčení, co se děje.

Na kurzu pomůže učitel studentům se získáním informací o tom, jak funguje lidské tělo, jaká jsou přesvědčení spojená s jednotlivými soustavami a orgány. Dozví se více o mikroorganismech a parazitech, kostře, endokrinní, trávicí a dýchací soustavě, srdci a oběhové soustavě, lymfatickém systému, vylučovací a rozmnožovací soustavě, svalech, nervovém systému, kůži, očích, mozku, uších a tělu jako celku, samozřejmě bude řeč i o výživě, detoxikaci a o spoustě dalšího.

Stejně jako na ostatních THETAHEALING® kurzech je i v rámci Intuitivní anatomie kladen velký důraz na praxi, dostatek času je vyhrazen na procvičování nových technik. Studenti samozřejmě v průběhu 15 dní vyčistí svá vlastní přesvědčení a programy. Z vlastní zkušenosti mohu dodat, že toto je opravdu kurz, který proměňuje život – pokud jej absolvujete, zbavíte se spousty bloků a budete se cítit jinak.

(registrační poplatek): 2.700 Kč

Celková cena za účast na kurzu: 37.700,- Kč

ThetaHealing® – Nemoci a potíže

Kurz trvá: 10 dní (5 dní kurz, 2 dny volno, 5 dní kurz)

Podmínkou pro účast je ákladní a pokročily kurz, kurz Hlubší kopání a Intuitivní anatomie.

V rámci tohoto kurzu budou studenti instruktorem vedeni při práci na svých blocích spojených s rozličnými nemocemi. V rámci kurzu také budou vybrané nemoci probírány pro získání náhledu na jejich fyzické, mentální a emocionální aspekty.

Tento kurz zahrnuje vysvětlení tělesných systémů, více než 100 chorob a potížíh, včetně bylin a minerálů.

Praktici THETAHEALING®

  • budou mít šanci z intuitivní perspektivy porozumět nemocem

  • objeví skrytý systém přesvědčení, které mají vůči nemocem a které mohou omezovat jejich schopnosti uzdravit emocionální nerovnováhu u sebe a druhých

  • zjistí, jak pocity, emoce, přesvědčení a programy ovlivňují naše chování a mohou mít velký dopad na tělesnou kondici

  • se seznámí s programy, systémy přesvědčení, intuitivní vhledy, prostředky a doplňky, které podle Vianny mají pozitivní vliv při některých chorobách či obtížích

  • budou mít moznoste velmi posilit vlastni praxi, a zpracuvat svá vlastní přesvědčení a programy.

Cena kurzu: 28.232 Kč (vč. knihy Vianny Stibal Nemoci a potíže)

Celková cena za účast na kurzu: 30.232,- Kč

Cena kurzu při opakování: 8.000 Kč

ThetaHealing® – Světove vztahy

Kurz trvá: 5 dní, (9.30- 16:30)

Podmínkou je základní a pokročily kurzu a Hlubší kopání.

Svět je v naší době mnohem menší. Lidé různých kultur, národů a vyznání jsou v mnohem užším kontaktu díky možnosti letecké dopravy i informačních technologií, sociálním sítím. Díky tomu se pro nás stává stále důležitějším porozumět, ale hlavně přijmout jiné kultury.

Kurz Vztahy k světu pomáhá odkrýt hluboce uložené programy z minulých životů, programy zděděné po předcích i programy týkající se nejrůznějších kultur, jež se skrývají v našem podvědomí, často pod vrstvami politické korektnosti.

Kurz se zaměřuje na specifika kultur a přesvědčení, která spouští naše současné i minulé problémy s rasami, náboženstvími i jednotlivými typy lidí. Jakmile se přesvědčení podaří vykopat, program se „objeví na světle“, skrytá či potlačená nenávist a nesnášenlivost, přítomna po staletí, mohou být uvolněny. To umožňuje absolventům kurzu mít opravdu rádi lidi různých ras a kultur, přijímat je a zahrnovat je bezpodmínečnou láskou.

Host fee (registrační poplatek): 1000 Kč

Cena kurzu: 15.200 Kč

Celková cena za účast na kurzu: 16.200,- Kč

Cena kurzu při opakování: 6.200 Kč

Thetahealing – Ty a Tva draha polovicka

Kurz trva: 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

Tento kurz Vám otevřou oči v nejrůznějších oblastech partnerství (peníze, důvěra, dominance, sex, přitažlivost, ženská a mužská role, děti, vyvdaná/vyženěná rodina, přátelství, nemoc a spousta dalších). Kromě jiného projdete velmi silné cvičení odpuštění a například se naučíte, jak zvětšit energetické pole ve vztahu. Tento seminář umožní i těm, kdo momentálně partnera nemají, zpracovat přesvědčení (často zděděná po předcích), a tak se připravit na nový vztah.

Tento seminář vám pomůže vybudovat silné partnerství, vybudovat silný základ, udržet váš vztah svěží a nový. Je navržen tak, aby pomáhal vašemu vztahu pracovat pro vás. Naučte se, jak opravdu milovat jinou osobu a jak ji nechat lásku opětovat, a zároveň odstraňovat bloky a překážky od našim předkům. Když se opravdu milujeme, dostáváme se na další úroveň směřující k osvícení.

Host fee (registrační poplatek): 900 Kč

Cena semináře: 8.000 Kč

Celková cena za účast na semináři: 8.900,- Kč

Thetahealing – Ty a Stvořitel

Kurz trva – 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

V tomto semináři Ty a Stvořitel ukážeme a naučíme studenty pochopit hlubší hladiny jejich vlastního podvědomí. Pochopit, jak jejich tělo opravdu pracuje při řešení problémů a jak skutečně znát rozdíl mezi komunikací s energií Stvořitele a komunikací se svým egem nebo se svým vyšším já. Stvořitel je energií dokonalé a čisté lásky. Je to vědomá láska. Tato energie, tato životní síla, je v každém atomu a atomy jsou vaší součástí a součástí všeho kolem vás. Naučíte se rozumně poznat rozdíly a naučíte se, jak pracovat a usměrňovat své podvědomí, aby pracovalo pro vás.Je to důležitý seminář, protože pokaždé, když Vianna vyučuje seminář, někdo se zeptá, jak mohu vědět, jestli odpověď pochází od Stvořitele

Host fee (registrační/organizační poplatek): 900 Kč

Cena semináře: 8.000 Kč

Celková cena za účast na semináři: 8.900,- Kč

ThetaHealing® Ty a tvůj vnitřní kruh
Doba trvání:
2 dny
Prerekvizity: Základní DNA, pokročilá DNA, hloubková hloubka

Neustále rosteme a vyvíjíme se a během procesu růstu je velmi důležité mít zdravou podporu a vztah s lidmi kolem nás. Je to jen s tím správným týmem, s nímž můžeme s jistotou postupovat vpřed. Tento kurz vám dá jasnost a rozlišování, kdo by měl být součástí vašeho vnitřního kruhu a jak se obklopit spravnymi a podobně smýšlející lidi, aby se stali součástí vašeho vnitřního kruhu. s vědomím, kdo by měl být váš nejlepší přítel. V tomto semináři vás naučíte, jak rozpoznat váš vnitřní kruh a jak rozeznat úroveň rozvoje lidí kolem vás.
Jako léčitelé, pokud jste obklopeni lidmi, kteří potřebují neustálé povzbuzení, budete brzy vyčerpáni. Proto by někteří lidé ve vašem vnitřním kruhu měli být lidé, kteří vám ho vrátí. Uděláte test, abyste zjistili, ve kterém duševním vývoji jste. Pak se dozvíte, co musíte udělat, abyste se dostali tam, kde chcete být.
Tento seminář bude předpokladem pro DNA 4.

Host fee (registrační/organizační poplatek): Kč

Cena semináře: Kč

Celková cena za účast na semináři: Kč

ThetaHealing® Ty a Země
Doba trvání
: 2 dny
Predpokladem pro tento seminar je Základní DNA, pokročilá DNA, hloubková hloubka
Země se s námi vždy snaží komunikovat, ale opravdu posloucháme? Tento seminář vám umožní přinést do vašeho života více pozitivních změn tím, že se naučíte pracovat se Zemí. Jak lépe poznat Zemi a naučit se s ní komunikovat a pochopit, jak s vámi komunikuje. Tento seminář vás také přivede k poznání, že mezi námi je energie, která se pohybuje tam a zpět. To
Pomáhá vám pracovat se zemí, aby se nyní změnily.
Tento seminář je předpokladem pro DNA 4.
Host fee (registrační/organizační poplatek): Kč

Cena semináře: Kč

Celková cena za účast na semináři: Kč


intuitive-anatomy-small.jpg
thetahealing-desease-and-disorder-400.jp
thetahealing-world-relations-400.jpg