ThetaHealing® – Světové vztahy

Kurz trvá: 5 dní, (9.30- 16:30)

Podmínkou je základní DNA 1, pokročileho kurzu DNA 2 a Hlubší kopání.

​Svět je v naší době mnohem menší. Lidé různých kultur, národů a vyznání jsou v mnohem užším kontaktu díky možnosti letecké dopravy i informačních technologií, sociálním sítím. Díky tomu se pro nás stává stále důležitějším porozumět, ale hlavně přijmout jiné kultury.

Kurz Vztahy k světu pomáhá odkrýt hluboce uložené programy z minulých životů, programy zděděné po předcích i programy týkající se nejrůznějších kultur, jež se skrývají v našem podvědomí, často pod vrstvami politické korektnosti.

Kurz se zaměřuje na specifika kultur a přesvědčení, která spouští naše současné i minulé problémy s rasami, náboženstvími i jednotlivými typy lidí. Jakmile se přesvědčení podaří vykopat, program se „objeví na světle“, skrytá či potlačená nenávist a nesnášenlivost, přítomna po staletí, mohou být uvolněny. To umožňuje absolventům kurzu mít opravdu rádi lidi různých ras a kultur, přijímat je a zahrnovat je bezpodmínečnou láskou.

Ke kurzu taky dostanete manual. Na koncy kurzu obdržíte certifikát vystavený THInK® (Theta Healing Institute of Knowledge), který Vás opravňuje pracovat a praktikovat metodou Theta léčení… ke kurzu také nabizím komplimentry ranní a opolední svačinu

Cena kurzu:

Celková cena kurzu se skládá ze dvou částí – host fee a kurzovného.

Host fee (organizační/registrační poplatek) pro kurzy v Praze činí 1200 Kč. Registrační poplatek pro rezervaci Vašeho místa je třeba uhradit předem na účet 000000-3187724183/0800 obratem po potvrzení volného místa na základě Vaší poptávky. V případě zrušení kurzu ze strany organizátora se host fee samozřejmě vrací. Z vazných rodinných nebo sdravotních duvodu nebo s žadostí s měsíčním předstihem je možno přesunout host fee na další termín.

Celková cena za účast na kurzu je 19.500,- Kč