ThetaLéčení®

Co je thetahealing® technika?

The thetahealing® technika byla nalezena Viannau Stibal v roce 1995. Je to přírozena, rychlá a velmi účinná léčebná metoda, která využívá frekvenci mozkových vln theta.

Tato techinka nám dovoluj zprostředkovat léčení našeho fyzického, psychického nebo duchovníhu tělu pomocí meditace s krze kterou se napojeme k Tvůrčí Energie ve frekvenci  théta.

Spojením s nejvyšší vibrací, kterou nazýváme bezpodmínečnou láskou, nám umožňuje použít energii k posunu základních přesvědčení nebo programů, které způsobují duševní nebo emoční stres a neštěstí. Používání ThetaHealing může mít za následek hluboké uzdravení a změnu díky schopnosti praktikujících přistupovat k nevědomé mysli tam, kde dochází ke všem změnám.

Postupem času začala zjišťovat, proč u některých lidí dochází k okamžitému vyléčení a u některých nikoli. U těchto lidí bylo třeba mimo léčení pracovat na jejich systému přesvědčení, které blokovalo uzdravení.

Při práci s klienty Vianna zjistila jednu z neúžasnějších věcí, a sice tu, že my sami držíme klíče ke svému zdraví, tělu i vitalitě. Práce s přesvědčeními a s pocity nám umožní si vytvořit život, tak jaký si přejeme.

Pravda je že si vytvoříme svou vlastní realitu. Věci, které se nám v životě stanou, jsme vytvořili svými myšlenkami a přesvědčeními zadržovanými v našem podvědomí.

Jak  může Thetahealing®  prospět?

Více než 89% toho co se nám odehrává v našem živote je vytvořeno naším podvědomím. Svalový testy nám dovolí určit, která přesvědčení jsou skryta v podvědomí, a pomocí technik ThetaHealing® je můžeme okamžitě uvolnit a změnit přesvědčení a myšlenky, které vám brání se posunout dopředu a žít život, o němž sníte.

Někteří lidé nikdy nezažili energii určitých pocitu (jako napřiklad lásky, pocitu bezpečí) díky tomu co jim bylo geneticky předáno, vlasníma životníma okolnostma a nebo vlivem myšlenk a emocí lidi kolem nás. Skrze Thetahealing muže zprostředkovat nové pocity (např. radost, láska nebo klid), nebo je naučit, jak žít bez negativních pocity (např. lítost, vztek nebo odmítnutí).

Technika ThetaHealing funguje velmi dobře s konvenční medicínou a učí vás, jak využít vlastní přirozenou intuici.

ThetaHealing is a powerful energy-healing technique found by Vianna Stibal in 1995. It brings our physical, psychological and spiritual healing together by connecting to the Creative Energy in the theta brain wave state.  Through connecting to the highest vibration we call unconditional love it allows us to use the energy to shift the underlying beliefs or programmes that cause mental or emotional stress and unhappiness.

Using ThetaHealing can result in profound healing and change because of the practitioners ability to access the unconscious mind where all change happens. 

Some people have never experienced the energy of certain feelings due to life experience e.g. trauma. We carry subconscious programming from our childhood and we are affected by the thoughts and emotions around us as well as by problems which happened to our parents and ancestors before we were born.

We can teach the person new feelings (eg. joy, love or calmness) or teach them how to live without the negative (eg. regret, resentment or rejection).  

The ThetaHealing technique works very well with conventional medicine and it teaches one how to put to use one’s own natural intuition.

How does Thetahealing®  works?

  • The ThetaHealing® method is a set of tools and techniques of personal development that lead to the search for fears, blocks and negative beliefs in our energy field.
  • The programs, which are preserved deep in our subconscious, were created based on our experiences, beliefs, memories, traumas, genetic imprints or the influence of the collective consciousness.
  • This technique is used to reprogram the subconscious, getting rid of limiting beliefs that do not allow us to experience what we desire in life.
  • Using this method, you can download feelings that we significantly lack in life.
  • Subsequently, it is possible to change negative programs with a suitable installation and install a new belief system that will cause changes on a physical, mental, emotional and spiritual level.
  • As part of this treatment, it is possible to ask for the harmonization of your chakras, finding the deepest beliefs that block you, withdrawing feelings, distracting lost souls and entities, lifting curses, cleansing from dark energies, ending past lives, energy separation from your past partners, summoning compatible soul mates, retrieving future developments, activating DNA, or altering the genetic program of aging.

My amazing friend Glory Fayad has made a fantastice video where it is all simply explained.

Please Enjoy!

How does Thetahealing®s helps?

Life events do not happen to us without a cause, we created them ourselves with our repeated thoughts, which became beliefs and these subsequently led to programs in our subconscious. However, the power of the subconscious is often underestimated, and according to research, it affects up to 90 percent of our experience. We can fundamentally change our lives just as we change our beliefs and programs in our subconscious mind.
And this is where the ThetaHealing® technique has an irreplaceable place, because with it we can enter the space of our subconscious and literally rewrite programs that no longer serve our lives and “install” new ones that will lead to change.

We create our own reality

You are responsible for everything that has happened in your life, and you also have the power to change it. If you continue to blame others, you will always feel stuck and without control. By taking responsibilty, you become empowered to make positive changes in your life and the way you really want it to be.

If constantly worry about not having enough money, you’ll never have enough money. If you think you’re incapable of accomplishing your goals, you never will. If you don’t think there are enough opportunities for you, you’ll never find the right opportunity. If you don’t think you can get ahead in life, you’ll never get ahead in life. If you think you’re overweight, you’ll always be overweight. If you don’t think you can, then you never will.

Why?

Because your subconscious mind is always working on the information you send it and if that information is negative then you will only have a negative reality. Your subconscious mind makes up for 90% of who you are. It not only controls your heart rate and breathing, but also your beliefs and emotions. There maybe many beliefs in your subconscious mind that you are not aware or, or are in conflict with what you want consciously.