ThetaHealing® Úvod

Budeme si povídat o jedné z nejmocnějších meditačních technik, která byla vytvořena Viannou Stibalovou, pomocí které můžete rychlé a efektivní dojit do 7 Roviny Bytí – Stavu všeobjímající lásky. Během tohoto povídaní o ThetaHealing, Vytváření vlastní reality, se dozvíte některé z výhod, jak vám může ThetaHealing pomoci na duchovní , mentální , emocionální a fyzicke rovin ě .

Některá z diskutovaných témat jsou

Meditace k “Energie Všeho, co Je.”
Sedm úrovní existence.
Odkud pocházejí na š e přesvědšení.
Projevující se.
Spřízněné duše.

Zjistěte více o technice ThetaHealing, o které všichni mluví, a začněte svou cestu ThetaHealing ještě dnes!