Thetahealing meditace

ThetaHealing®, jedna z nejsilnějších technik hojení energie, jedná se o proces meditace.

Prostřednictvím této meditace umožňujeme naší mysli přejít do mozkové frequence Theta, kde jsme spojeni s podvědomou myslí, která drží naše programy a přesvědčení. Jde přesně o ty programy, které vytváří naši realitu. 

Během Theta meditace můžeme provádět fyzické, psychologické a duchovní uzdravení. Dále, když jsme v čistém thétském stavu mysli, jsme schopni se spojit se Stvořitelem všeho. Stane se tak během soustředěné modlitby.

Každý máme jinou motivaci naučit se něco jako meditaci ThetaHealing®. Někteří lidé hledají si chtějí rozšířit obzory, jiní jsou jen zvědaví a najdou se i tací, kteří mají  méně altruistické motivy. Ale většina lidí, kteří se umění Theta meditace naučí, mají čisté srdce a snaží se rozšířit své schopnosti, které leží spící v jejich mysli. Chcete-li rozšířit schopnosti, které dřímají nevyužité vnitř vás samotných, je ThetaHealing meditace, ten pravý způsob, jak toho dosáhnout. 

Zatímco procházíme meditací, ve skutečnosti dochází k tomu, že se přesouváme různými rovinami existence. Roviny existence nám dávají koncepční rámec pro pochopení toho, jak a proč fungujeme na fyzické a duchovní úrovni. Jak s námi souvisí všechny úrovně našeho bytí –  mentální, duchovní, psychické, fyzické a emocionální. Jsou tak obrovské, že lidská mysl musí být v abstraktním stavu, aby je pochopila. Theta stav mysli nám umožňuje vnímat tyto nevysvětlitelné síly v celé jejich majestátnosti prostřednictvím Stvořitele všeho Je.

Každá z rovin má svou vlastní zvláštní energii, která je nejlépe popsána jako vibrace. Frekvence vibrací je to, co odlišuje letadla od sebe navzájem a také duchovní a fyzické obyvatele letadel. Čím vyšší je frekvence vibrací, tím rychleji se atomy pohybují. Tyto vibrace jsou esencí života ve všech jeho formách.

Začněme tedy ….