ThetaHealing® Manifestace a Hojnost

To co si myslíme a říkáme, má zobrazuje v tom, co se nam manifestuji v našem kažkodenním živote. Pokud budete neustále říkat, že jste chudí, budete. Pokud budete neustále říkat a myslet si, že jste finančně bohatí, budete. Je nesmírně důležité zůstat pozitivně naladěný.
 
The truth is that we are creating our own reality and it is possible to manifest the best that the world has to offer. But you must first decide what it is you want in your life. Do you have a dream of experiencing the life you want? Many have the dreams, but not the reality despite much searching.

Pravdou je, ce si vytváříme vlastní realitu a je možné manifestovat do života to nejlepší, co svět může nabídnout. Ale nejprve se musíte rozhodnout, co ve svém životě vlastně chcete. Máte sen zažít život, který jste si v ždy prali? Mnozí mají sny ktere se nikdy nestaly skutečností, přestože je hledají.

Tento kurz využívá dotazník, který vám pomůže najít hodně překvapivých a hluboce skrytých bloků, které stojí mezi vámi a vašimi sny. Ukaže vám, co je potřeba vidět, abyste je vyčistili; a učí vás o záměru a Božském načasování . Po té následuje, jak zajistit, aby vše ve vašem životě fungovalo pro vás.

In this seminar you will learn how to clear these possible blocks, how to make a plan, to set your intentions, and follow through on your ideas to achieve your successes. This is not a get-rich-quick manual, but rather a universal tool of self discovery to utilize your potential to become rich in all aspects of your life.

Poté dostanete mnoho nových pozitivní pocitů, které potřebujete k vytvoření hojnosti ve svém životě. Mnoho lidí se pokouší použít ThetaHealing® ke stažení úplného finančního úspěchu, aniž by nejprve sami sebe testovali a zjistili kde můžuo mít bloky. V některých případech se tito lidé rozčilují, když nedosahují okamžitých výsledků. V tomto semináři se naučíte, jak tyto možné bloky vyčistit, jak si vutvořit plán, stanovit si záměry a jak následovat své sny, abyste jste dosáhli svých úspěchů.

Nejedná se o příručku pro rychlé zbohatnutí, ale spíše o univerzální nástroj sebeobjevování se, který využije vášeho potenciál tak, aby jste měli hojnost ve všech aspektech vašeho života.

Naučíte se:

  • Jak manifestovat ve stavu Theta
  • Jak bloky hojnosti jsou jen zřídka o penězích
  • Cvičení k odstranění bloků
  • Cvičení: Božské načasování
  • Cvičení: Vzpomínka na vaši budoucnost
  • Cvičení: Jak vytvořit svoji budoucnost ze Sedmé roviny a projevit se na nejvyšší a nejlepší cestě
  • Cvičení: Požehnejte své peníze

Seminář obsahuje:

ThetaHealing Manifestace a Hojnost Manual a CD Manifestovani ze 7me Urovni Bytu

Místo konání:

Osobně nebo Online

Trvání:

2 dny

Cena kurzu:

$450US ( $640NZ, 9700Kc)