Osobní Sezení

 

Jak probíhá theta léčení během osobního setkání

Celé sezení je lehké, bezpečné a po celou dobu se ptám na verbální svolení a informoji vás, o tom co se děje. Všechny změny probíhají za vědomého souhlasu klienta. Pokud nebude souhlasit s nahráním pocitů, změnou programů, s léčením, tak k tomu nedojde. Je zde naprosto respektována svobodná vůle klienta.

Klienti si sami si určí téma, na kterém chtějí pracovat, co by chtěli v životě změnit. Společně najdeme, kdy se programy/přesvědčení/trauma, které souvisí s tématem, vytvořily poprvé. Programy/přesvědčení můžeme mít na základní úrovni (vše, co jsme si zažili od dětství do současnosti), na genetické úrovni (co jsme zdědili od našich předků), na historické úrovni (programy z kolektivního vědomí a na úrovni duše (programy, které nás zasáhly až na úrovni duše). Program/přesvědčení, které jsme vyhledali pak změníme, uvolníme emoce, které s tím souvisí a zároveň vám nabídneme nové pocity, ctnosti, které jste se přes danou zkušenost máte naučit.

Vše, co se nám v životě děje, nám přináší nová učení. Každý si tak vytváří svůj vlastní život sám. Naše vnitřní nastavení, se odráží navenek do našeho fyzického zdraví, do našich vztahů, do okolí. Vše je propojeno. Samozřejmě, že nás ovlivňuje vnější okolí, ale pokud chceme v životě něco změnit, musíme změnit sami sebe zevnitř.

Co všechno může theta léčení vyléčit?

Prostřednictvím terapie můžete řešit vše, co chcete v životě změnit. Mohou to být vztahy, hojnost, fyzické nemoci, léčení duše.

Můžeme se podívat na vaše osobní bloky, obavy, omezení a strachy. Také můžeme pracovat se smrtí, osobní ztrátou, smutkem, vztahy, traumaty, depresí a závislostí. Můžeme se také podívat na rodinné záležitosti (rozvod nebo smrt), duševní nemoci (traumata, se sebevědomím , s depresí, s anorexií),  nebo na různé fyzické problémy (autoimunitní onemocnění a problémy s plodností, s hmotností,  atd.) Společně objevíme omezující přesvědčení, které problém podporuje a proměníme jej.  

Při terapii používám svalový test, díky tomu mohu testovat programy/přesvědčení, která máte ve vašem podvědomí. Aby svalový test dobře fungoval, je třeba, aby byl klient dobře hydratován. Na konci sezení pak provedeme svalový test ještě jednou, abychom si potvrdili, zda změna opravdu proběhla.

V energii bezpodmínečné lásky neexistuje posuzování, odsuzování ani žádná forma doporučování „to bys měl …..“, „pusť to….“. Vždy se díváme na situaci vašima očima. Ptáme se k, čemu slouží tato zkušenost. Žádný program není horší, nebo lepší. Nebudu vaše postoje a přesvědčení posuzovat. 

Co se děje po theta léčení?

V některých případech měníme velmi hluboké programy. Program je změněn okamžitě, v těle dochází ke změnám většinou do 2 až 3 dnů. Občas může dojít při sezení i k projevu těla. Můžete cítit náznaky nemoci, avšak symptomy odcházejí velice rychleji než u pravé nemoci. 

Kolik sezeních je potřeba?

Theataléčení® je jednou z nejrychlejších  a nejjemnějších technik léčby. Množství konzultací, které potřebujete, je jen na vás . Klienti často pociťují v této oblasti velký posun už po první konzultaci. Předem se nedá dopředu určit, kolik konzultací bude pro vás ideální postoupit. Ke každému klientovi přistupuji individuálně, záleží n atom, jak kolik negativních programů a přesvědčení máte, jaký problém si přejete vyřešit. Některé negativní programy lze přeprogramovat velmi rychle, jiné vyžadují více času pro posílení pozitivního přesvědčení. 

Je možné provést online sezení? 

ANO!

Konzultace lze provést telefonicky přes Skype, Whatsapp nebo Messanger. Účinky a léčba dálkovou formou jsou stejně účinné a přináší stejné výsledky. 

Nedovoluje nám otestovat na svalech provedenou změnu, ale máme jiné techniky, kterýma se podíváme,  jestli jste pocítili změnu. Během online konzultace nemůžeme otestovat svalovou změnu, ale máme k dispozici jiné techniky, které nám pomohou ověřit, zda ke změně došlo. 

Jak dlouho konzultace trvá a kolik to stojí?

Konzultace mohou trvat od  15 do 120 minut. Klienti si mohou zažádat i o časově neomezené sezení, aby jsme vyčistili vše, co je zapotřebí.

Cena je:

za 1 hodinu 2100,-Kč,

nebo 1 400,-Kč za 15 -30 minut.