Webináře

Jednou za měsíc pořádáme tematické povídání na různá témata. Téma měsíce si volíte vy, já připravím povídání. Jednotlivá témata lze zakoupit dodatečně. Vyberte si téma, které vám pomůže tady a teď k lepšímu životu. 

Povídání jsou otevřena všem, bez ohledu na vaše duchovní zkušenost. Cílem webinárů je přivést vás k hlubšímu zamyšlení nad daným tématem. Webinářem vás provedu tak, abyste byli naladěni na mozkovou frekvenci, která vede ke změně v myšlení nad daným tématem. 

Photo by  Ted Wu on Pinterest.com

Hojnost 

Vesmír je plný hojnosti a tato hojnost je nám neustále k dispozici. Naše osobní hojnost je jen zrcadlem naší  mentální  a emocionální hojnosti. Pojďte si poslechnout různé pohledy na to, co  může omezovat vaši osobní hojnost, a co je  potřeba k tomu, abyste se mohli otevřít větší hojnosti.

Photo by Kozan Demircan on Khosann.com

Sexualni Trauma

Pojďte si poslechnout povídání o traumatech kolem sexuality.  Jak s touto energií pracovat tak, aby vám trauma, strach, šok, zlost nebo hněv z této negativní zkušenosti, nebránili v tom, abyste mohli prožívat váš život naplno. 

Photo by Catherine Findsen on Pinterest.com

Sebeláska

Naše vztahy s rodinou nám daly základ do života. Na základě těchto vazeb si nejen vytváříme další vztahy. Skrze rodinné vztahy vnímáme celý svět a  především to, jak vnímáme sami sebe.

Proto abychom mohli plně dospět, stát pevně nohama na zemi a žít vlastní život, potřebujeme dojít k nějakému pocitu ukončení učení v rámci rodiny a dojít k pocitu dospělosti a nezávislosti. 

Photo from cutewallpaper

Rodinné Vazby 

Sebeláska je velké téma, o kterém bychom mohli vyprávět celé měsíce. Abyste nad tématem sebelásky mohli víc přemýšlet, začněme s tématem tolerance nás samotných. Pojďme přijmou sami sebe takové, jací jsme. S přijetí, s respektem…Klíč k větší sebelásce držíš ve vlastních rukou.

Photo by Rehan Slider from Pixelle.co

Ctnosti

Ctnosti jsou kvality duše. Naše duše neustále pracuje na vylepšení ctností, aby mohla být tím nejlepším čím můžete být. Pochopením ctnosti a uvědoměním si, na které konkrétní  ctnosti naše duše pracuje, mužeme získat pochopení, proč jsme přesně tam kde jsme. A jak se stát Ctnostnými bytostmi. Kdo by to nechtěl 😀

Photo by Angela on Pexel.com

Miluj své tělo

Naše tělo je s námi od začátku až do konce. Je svědkem našeho života, pocitů a emocí a nese si jejich záznamy. Vždycky při nás stojí. Pojďte se podívat jak se navrátit a komunikovat se svým tělem aby vám mohlo být dobrým přítelem, a učitelem a zároveň jste si mohli užít vaši fyzickou formu.

From Thetahealing Institute

Vytvoř svůj rok 2022

Pojď si společně vytvořit rok 2022, tak aby to bylo v souladu se sny, které máš.

Photo by Dignity on Dignitypost.com

Harmonie skrze hormony

Hormony a tím i  endokrinní systém je  hodně spojený s naším pocitem životní síly a  rovnováhy. Hormony  nám dávají energii,  denní rovnováhu,  nadšení, možnost  prožívat lásku a  schopnost relaxovat.  Co dělají tvoje hormony?

Photo by Earth people from Favim.com

Skupinové vědomí

Každý z nás je svým  vlastním člověk, ale  zároveň jsme součástí společnosti, rodiny a  vlastního národe.  Určitým způsobem  sdílíme společné  vědomí které pak má  vliv na naši vlastní  osobu. Toto povídání  je zaměřené jak zůstat svým vlastním člověkem ve skupinovém  vědomí a jak dělat  svobodná rozhodnutí.

Photo from playbuzz.com

Mužsko Ženská energie

Neseme v sobě  mužskou a ženskou energii. Každý z nás  má svoji jedinečnou  kombinaci těchto  energií. Toto povídání  je jiný úhel pohledu na uchopení těchto  energie a jak v tom  můžeme najít sebe  sami.

Photo by Jimmy Joe from pinterest.com

Smysl Života

Většina z nás stráví  velkou část vlastního života hledáním Smyslu života. Proč tu jsme?  Co jsme sem přišli  udělat? Jak naplníme  své životní poslání? Ta otázka je tak velká že  nám nedá pocit klidu  dokud nenajdeme  odpověď. Jak jak najít odpověď? O tom je  naše povídání.

Thetahealing meditace

ThetaHealing®, jedna z nejsilnějších technik hojení energie, jedná se o proces meditace.

Prostřednictvím této meditace umožňujeme naší mysli přejít do mozkové frequence Theta, kde jsme spojeni s podvědomou myslí, která drží naše programy a přesvědčení. Jde přesně o ty programy, které vytváří naši realitu. 

Během Theta meditace můžeme provádět fyzické, psychologické a duchovní uzdravení. Dále, když jsme v čistém thétském stavu mysli, jsme schopni se spojit se Stvořitelem všeho. Stane se tak během soustředěné modlitby.

Každý máme jinou motivaci naučit se něco jako meditaci ThetaHealing®. Někteří lidé hledají si chtějí rozšířit obzory, jiní jsou jen zvědaví a najdou se i tací, kteří mají  méně altruistické motivy. Ale většina lidí, kteří se umění Theta meditace naučí, mají čisté srdce a snaží se rozšířit své schopnosti, které leží spící v jejich mysli. Chcete-li rozšířit schopnosti, které dřímají nevyužité vnitř vás samotných, je ThetaHealing meditace, ten pravý způsob, jak toho dosáhnout. 

Zatímco procházíme meditací, ve skutečnosti dochází k tomu, že se přesouváme různými rovinami existence. Roviny existence nám dávají koncepční rámec pro pochopení toho, jak a proč fungujeme na fyzické a duchovní úrovni. Jak s námi souvisí všechny úrovně našeho bytí –  mentální, duchovní, psychické, fyzické a emocionální. Jsou tak obrovské, že lidská mysl musí být v abstraktním stavu, aby je pochopila. Theta stav mysli nám umožňuje vnímat tyto nevysvětlitelné síly v celé jejich majestátnosti prostřednictvím Stvořitele všeho Je.

Každá z rovin má svou vlastní zvláštní energii, která je nejlépe popsána jako vibrace. Frekvence vibrací je to, co odlišuje letadla od sebe navzájem a také duchovní a fyzické obyvatele letadel. Čím vyšší je frekvence vibrací, tím rychleji se atomy pohybují. Tyto vibrace jsou esencí života ve všech jeho formách.

Začněme tedy ….

Seznam Seminářů

Photo by wallpaperaccess on wallpaperaccess.com

ThetaLéčení® Úvod

2 hodiny povidaní o technice thetahealingu, kterou navrhla Vianna Stibal.

woman wearing grey long sleeved top photography
Photo by Artem Beliaikin on Pexels.com

Základní DNA

Základní DNA seminář představuje techniky ThetaHealing, a zaměřuje se na aktivaci 12 řetězců DNA u každého účastníka.

Photo by Icsinc on
icsinc.com

Pokročilý DNA

Prožijte hlubokou a velmi efektivní techniku, jak se dostat k nejhlubším přesvědčením, která změní Váš život.

Photo by  Ted Wu on Pinterest.com

Hlubší Kopání  

Práce s hlubším kopáním a přesvědčením je jeden z hlavních konceptů v ThetaHealing Technik.


Photo by Kozan Demircan on Khosann.com

Vy a Stvořitel

V tomto životě máme dosáhnout stavu lásky; láska k našemu já, ke Stvořiteli a k partnerovi, lásku ke své rodině , ke svým přátelům a i ke světu.

Photo by Catherine Findsen on Pinterest.com

Intuitivní Anatomie

Projděte se lidským tělem způsobem, který jste nikdy nezažili. Naučte se o programech svázané s každým systémem v těla ….

Photo by Jade on Pinterest.com

Vy a Váš Signifikantní Druhý

Naše spřízněná duše nás Naše spřízněná duše nás hluboce zná na duchovní úrovni. Z tohoto důvodu se musíme nejprve naučit milovat sami sebe, abychom mohli přinést soucit do spojení s někým, kdo nás tak dobře zná.

Photo by F🌟hits on Pinterest.com

Vy a Váš Vnitřní Kruh

Na naší cestě neustále rosteme a vyvíjíme se. Během tohoto procesu je velmi důležité mít kolem nás zdravý kruh lidí kteří nás plně podpořit.


Photo by Penny Donlan on Pinterest.com

Světové vztahy

Seminář světových vztahů se zaměřuje na konkrétní kultury a víry, aby zvedomil negativni pocity a programy problémy ze současnosti ale i z minulostiblémy s rasami, náboženstvími a lidmi.

Photo by Jatin Sindhu  on wikipedia.org 

Manifestace a Hojnost

V ThetaHealing® koncept manifestace je uvědoměni si že je možné vytvořit cokoli do fyzického světa pomocí spojení se s Energií Všeho, Co Je.

Photo by nito100 on istockphoto.com

Nemoci a Choroby

Získejte znalosti, porozumění a poznatky o nemocech a chorobách, a o skrytých emocích, pocitech a přesvědčeních, které jsou za nimi, a jak s nimi pracovat. 

person walking between green forest trees
Photo by Luis del Río on Pexels.com

Vy a Země

Země se s námi neustále snaží komunikovat, ale víme jak opravdu naslouch? Tento seminář vám umožní přinést do vašeho života více pozitivních změn tím, že se naučíte pracovat se Zemí.


Photo by Your Tango on Yourtango.com

DNA 3

Dosáhněte svého nejvyššího vibračního spojení se 7. rovinou, skrz propojeni vašeho emocionálního a fyzického těla s vaším Vyšším Já

Photo by Ilona Fojtlova on Facebook

Práce se Světem Rostlin

Probuďte svou vnitřní rovnováhu s přírodou a zároveň se dozvíte více o Druhé rovině existence a jaks sní spolupracovat …

Photo by Tierney Roper on Pinterest.com

Sedm Rovin Bytí

Naučte se o prapodstatě filozofie, který stojí za všemi semináři a knihami ThetaHealing.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Duhové Děti

Náš svět je nyní obdařen Rainbow dětmi, dospívajícími a mladými dospělými, kteří jsou intuitivně nadaní a přinášejí nekonečnou lásku a trpělivost.


Photo by cottonbro on Pexels.com

Práce se Zvířaty

Prozkoumejte majestátnost interakce v rámci zvířecí říše, Třetí roviny existence…

Photo by Emi Zob on Pinterest.com

Spřízněná Duše

Naučte se poznávat svou nejkompatibilnější spřízněnou duši. Zavolejte nádhernou dokonalost toho, kdo je určen se s váma propojit …

Photo by Tierney Roper on Pinterest.com

Rytmus k Perfektní Váze

Prozkoumejte své nitro a staňte se tou nejúžasnější verzí, jakou můžete být. Jste připraveni najít ve svém životě svoji rovnovahu a vlastní rytmus?

Trenuj se mnou

ThetaLéčení®

ThetaHealing je silná energetická-léčebná technika nalezen Vianno Stibal v roce 1995. Tato techinka nám dovoluj přinést našemu fyzickému, psychickémuho a duchovnímu uzdravování pomocí připojení k Tvůrčí Energie ve frekvenci théta mozkových vln. Prostřednictvím připojení k nejvyšší vibrace mužeme přinest bezpodmínečná láska, která nám umožňí využít tuto energii k posunu starých přesvědčení či programů, které způsobují psychické nebo emocionální stres a neštěstí. Používáním ThetaHealing můžeme dosáhnout hluboké léčení a změnit, diky léčitelovy schopnoschon přístoupit k podvědomí, kde všechny změny mužou být vykonány. Někteří lidé nikdy nezažili energii určitých pocitu (láska, pocit bezpečí) díky vlasním životním okolnostem jako například trauma.

Neseme si podvědomě naprogramování z dětství a zároveň jsme ovlivněny myšlenkami a emocemi lidi kolem nás. Navíc k tomu ještě neseme problémy a negativní pocity našim rodičům a

předkům, než jsme se narodili. Skrze Thetahealing muže zprostředkovat nové city (např. radost, láska nebo klid), nebo je naučit, jak žít bez negativních pocity (např. lítost, vztek nebo odmítnutí).

ThetaHealing technika funguje velmi dobře s konvenční medicínou a umožňuje nám se naučí jak použít vlastní přirozenou intuici.

ThetaHealing® Základní kurz

Kurz trvá: 3 dny

V tomto kurzu se seznámíte s technikou THETAHEALING®. Kromě jiného se naučíte se, jak odstraňovat bloky, které Vás omezují ve Vašem životě, jak odkrýt a odstranit příčiny nemocí a poruch, jak otevřít svá intuitivní centra, jak aktivovat svou DNA, jak změnit svá podvědomá přesvědčení a pocity, jak se napojovat na energii Zdroje, jak uskutečňovat léčení, jak aktivovat chromozomy mládí a vitality, jak pracovat na genech a opravovat jejich poškození. Vyzkoušíte si přečíst svou budoucnost, kontaktovat strážné anděly, vrátit ztracené fragmenty duše, uskutečňovat to, co si přejete ve svém životě.

Celková cena za účast na kurzu: 9.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Hlubší kopání

Kurz trvá: 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování pokročilého kurzu Advanced DNA.

Cílem pokročilého kurzu je podpořit rozvoj Vašich intuitivních schopností a Váš celkový duchovní rozvoj.

Na kurzu si rozšíříte a prohloubíte znalosti ze základního kurzu, abyste ještě lépe pochopili Sedm rovin Bytí, které nás obklopují. Naučíte se, jak se zbavit starých zlostí a závazků, které Vás v životě brzdí. Zjistíte, jak uzdravovat s technikami „dítě v matčině lůně“ a „uzdravení zlomené duše“. Naučíte se, jak očistit prostor a jak programovat předměty. V průběhu kurzu Vám bude přímo ze Sedmé roviny Bytí nainstalováno více než 900 programů, pocitů a znalostí, jež Vám přinesou hluboké uzdravení a poučení. Tento kurz je úchvatný, protože studenti jsou naplněni mnoha novými pozitivními pocity jako např. jaké to je vědět, jak žít nyní, či jaký je to pocit přijmout sama sebe.

Celková cena za účast na kurzu: 9.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Hlubší kopání

Kurz trvá: 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

Kurz Dig Deeper – Hlubší kopání byl připraven Viannou, aby si praktici Thetahealing® dobře natrénovali proces „kopání“(digging) jako jedné ze základních technik metody. Účastníci kromě solidních základů získají také tipy, které jim pomohou prostřednictvím kopání nalézt klíčová přesvědčení.

Pokud nebudete úspěšní při hledání příčiny problému, nebudete vědět, jaká přesvědčení změnit. Také by to mohlo způsobit, že změny, které uděláte, budou jen dočasné a neodstranění negativních přesvědčení může být překážkou skutečnému vyléčení či zásadní a trvalé změně.

Naučíte se osm základních způsobů kopání, jak se správně ptát a naslouchat. Dále se např. naučíte, jak při nedostatku času použít techniku „ náplasti“. V průběhu kurzu bude dostatek času vyhrazen tréninku, abyste si kopání pořádně procvičili a zpracovali si svá témata.

Kurz Dig Deeper je vhodný pro každého, kdo chce získat jistotu při „kopání“ a efektivně odstraňovat škodlivá přesvědčení. Absolventi kurzu Dig Deeper se mohou zúčastnit kurzu World Relations – Vztahy k světu, který byl dříve pouze pro absolventy Intuitivní anatomie.

Celková cena za účast na kurzu: 5.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Manifestace a hojnost

Kurz trvá: 2 dny

Na kurzu Manifesting & Abundance – Zhmotňování a hojnost se seznámíte s nástroji na snadné vytvoření hojnosti ve svém životě s pomocí Thetahealing®. Na tomto dvoudenním intenzivním kurzu využíváme Viannin dotazník hojnosti, který se skládá ze sta přesvědčení k přetestování. S jeho pomocí naleznete mnohé hluboko ukryté bloky, které vám brání v dosažení vašich cílů a přání.

Naučíte se, jak „kopat“ hlouběji, abyste odstranili bloky hojnosti, jak znovu vytrénovat svou mysl, aby sjednotila vaše vědomí i podvědomí s vašimi cíli a jak používat techniku Thetahealing® ke své podpoře plnění přání. Získáte také stovky downloadů k přilákání hojnosti do vašeho života a naučíte se pracovat s Božským načasováním.

Kurz Manifesting & Abundance je „povinností“ pro každého, kdo chce žít život takový, jaký si přeje, už nyní.

Celková cena za účast na kurzu: 6.500,- Kč

(registrační poplatek): 1000 Kč

ThetaHealing® – Duhove děti

Kurz trvá: 4 dny (9.30 to 16)

Duhové děti jsou senzitivní, neuvěřitelně intuitivní a mimořádně milující Jsou nositeli vzpomínek na jiné doby a jiná místa. Rodí se s nekonečnou moudrostí a trpělivostí. Už od starověku svět netrpělivě očekával příchod duhových dětí. Od duhových dětí se liší děti indigové, které mají úžasnou intuici a jsou skvělí při zhmotňování svých přání, ale na rozdíl od duhových dětí mohou být ovlivňováni negativními vlivy, jež je obklopují. Duhové děti jednoznačně odlišují dobré od špatného a intuitivně dokáží proměnit, vylepši energii. Duhové děti jsou nejrůznějšího věku; s pomocí praxe a využívání intuice se v současnosti mnoho dospělých stává duhovým dítětem.

Tohoto kurzu se mohou zúčastnit i lidé, kteří neabsolvovali žádný kurz Thetahealing. Ze zkušenosti je kurz výborný i pro absolventy kurzů, kteří si chtějí rozvinout své intuitivní schopnosti a zkušenosti se všemi sedmi rovinami bytí.

Na kurzu se kromě jiného taky naučíte, jak intuitivně odečítat předměty, čistit auru, číst a posílat myšlenky (telepatie), komunikovat s rostlinami a používat esenciální oleje, pracovat s drahými kameny, spojit se s duchovními učiteli i totemovým zvířetem a mnoho dalšího.

Registrační poplatek: 1000 Kč

Cena semináře: 9800 Kč

Celková cena za účast na čtyřdenním semináři: 9.900,- Kč

ThetaHealing® – Intuitivní anatomie

Kurz trvá: 15 dní (5 dní kurz, 2 dny volno, 5 dní kurz, 2 dny volno, 5 dní kurz)

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

Procvičte a vylepšete své intuitivní schopnosti v rámci čtyřdenního certifikovaného kurzu, který je vytvořen tak, aby vám pomohl rozvinout vaše intuitivní schopnosti zábavným a zajímavým způsobem.

Intuitivní Anatomie vede studenty na intuitivní výpravu lidským tělem, aby se setkali se soustavami i jednotlivými orgány a pochopili přesvědčení a emoce, které jsou často spojeny s jejich nemocemi. Studenti se učí, jak intuitivně skenovat, prohlédnout tělo zevnitř. Učí se, jak interpretovat co vidí a jak to použít spolu s technikami THETAHEALING®, jak se je naučili v předcházejících kurzech této metody.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří chtějí opravdu seriózně pracovat prostřednictvím THETAHEALING® s problémy na fyzické i emocionální úrovni. Čím více toho praktik ví o lidském těle a jeho fungování, tím snadněji může pracovat s informacemi, které bude dostávat, a hlavně vysvětlovat klientům potřebujícím léčení, co se děje.

Na kurzu pomůže učitel studentům se získáním informací o tom, jak funguje lidské tělo, jaká jsou přesvědčení spojená s jednotlivými soustavami a orgány. Dozví se více o mikroorganismech a parazitech, kostře, endokrinní, trávicí a dýchací soustavě, srdci a oběhové soustavě, lymfatickém systému, vylučovací a rozmnožovací soustavě, svalech, nervovém systému, kůži, očích, mozku, uších a tělu jako celku, samozřejmě bude řeč i o výživě, detoxikaci a o spoustě dalšího.

Stejně jako na ostatních THETAHEALING® kurzech je i v rámci Intuitivní anatomie kladen velký důraz na praxi, dostatek času je vyhrazen na procvičování nových technik. Studenti samozřejmě v průběhu 15 dní vyčistí svá vlastní přesvědčení a programy. Z vlastní zkušenosti mohu dodat, že toto je opravdu kurz, který proměňuje život – pokud jej absolvujete, zbavíte se spousty bloků a budete se cítit jinak.

(registrační poplatek): 2.700 Kč

Celková cena za účast na kurzu: 37.700,- Kč

ThetaHealing® – Nemoci a potíže

Kurz trvá: 10 dní (5 dní kurz, 2 dny volno, 5 dní kurz)

Podmínkou pro účast je ákladní a pokročily kurz, kurz Hlubší kopání a Intuitivní anatomie.

V rámci tohoto kurzu budou studenti instruktorem vedeni při práci na svých blocích spojených s rozličnými nemocemi. V rámci kurzu také budou vybrané nemoci probírány pro získání náhledu na jejich fyzické, mentální a emocionální aspekty.

Tento kurz zahrnuje vysvětlení tělesných systémů, více než 100 chorob a potížíh, včetně bylin a minerálů.

Praktici THETAHEALING®

  • budou mít šanci z intuitivní perspektivy porozumět nemocem

  • objeví skrytý systém přesvědčení, které mají vůči nemocem a které mohou omezovat jejich schopnosti uzdravit emocionální nerovnováhu u sebe a druhých

  • zjistí, jak pocity, emoce, přesvědčení a programy ovlivňují naše chování a mohou mít velký dopad na tělesnou kondici

  • se seznámí s programy, systémy přesvědčení, intuitivní vhledy, prostředky a doplňky, které podle Vianny mají pozitivní vliv při některých chorobách či obtížích

  • budou mít moznoste velmi posilit vlastni praxi, a zpracuvat svá vlastní přesvědčení a programy.

Cena kurzu: 28.232 Kč (vč. knihy Vianny Stibal Nemoci a potíže)

Celková cena za účast na kurzu: 30.232,- Kč

Cena kurzu při opakování: 8.000 Kč

ThetaHealing® – Světove vztahy

Kurz trvá: 5 dní, (9.30- 16:30)

Podmínkou je základní a pokročily kurzu a Hlubší kopání.

Svět je v naší době mnohem menší. Lidé různých kultur, národů a vyznání jsou v mnohem užším kontaktu díky možnosti letecké dopravy i informačních technologií, sociálním sítím. Díky tomu se pro nás stává stále důležitějším porozumět, ale hlavně přijmout jiné kultury.

Kurz Vztahy k světu pomáhá odkrýt hluboce uložené programy z minulých životů, programy zděděné po předcích i programy týkající se nejrůznějších kultur, jež se skrývají v našem podvědomí, často pod vrstvami politické korektnosti.

Kurz se zaměřuje na specifika kultur a přesvědčení, která spouští naše současné i minulé problémy s rasami, náboženstvími i jednotlivými typy lidí. Jakmile se přesvědčení podaří vykopat, program se „objeví na světle“, skrytá či potlačená nenávist a nesnášenlivost, přítomna po staletí, mohou být uvolněny. To umožňuje absolventům kurzu mít opravdu rádi lidi různých ras a kultur, přijímat je a zahrnovat je bezpodmínečnou láskou.

Host fee (registrační poplatek): 1000 Kč

Cena kurzu: 15.200 Kč

Celková cena za účast na kurzu: 16.200,- Kč

Cena kurzu při opakování: 6.200 Kč

Thetahealing – Ty a Tva draha polovicka

Kurz trva: 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

Tento kurz Vám otevřou oči v nejrůznějších oblastech partnerství (peníze, důvěra, dominance, sex, přitažlivost, ženská a mužská role, děti, vyvdaná/vyženěná rodina, přátelství, nemoc a spousta dalších). Kromě jiného projdete velmi silné cvičení odpuštění a například se naučíte, jak zvětšit energetické pole ve vztahu. Tento seminář umožní i těm, kdo momentálně partnera nemají, zpracovat přesvědčení (často zděděná po předcích), a tak se připravit na nový vztah.

Tento seminář vám pomůže vybudovat silné partnerství, vybudovat silný základ, udržet váš vztah svěží a nový. Je navržen tak, aby pomáhal vašemu vztahu pracovat pro vás. Naučte se, jak opravdu milovat jinou osobu a jak ji nechat lásku opětovat, a zároveň odstraňovat bloky a překážky od našim předkům. Když se opravdu milujeme, dostáváme se na další úroveň směřující k osvícení.

Host fee (registrační poplatek): 900 Kč

Cena semináře: 8.000 Kč

Celková cena za účast na semináři: 8.900,- Kč

Thetahealing – Ty a Stvořitel

Kurz trva – 2 dny

Podmínkou pro účast je absolvování základního a pokročilého kurzu a kurzu Hlubší kopání.

V tomto semináři Ty a Stvořitel ukážeme a naučíme studenty pochopit hlubší hladiny jejich vlastního podvědomí. Pochopit, jak jejich tělo opravdu pracuje při řešení problémů a jak skutečně znát rozdíl mezi komunikací s energií Stvořitele a komunikací se svým egem nebo se svým vyšším já. Stvořitel je energií dokonalé a čisté lásky. Je to vědomá láska. Tato energie, tato životní síla, je v každém atomu a atomy jsou vaší součástí a součástí všeho kolem vás. Naučíte se rozumně poznat rozdíly a naučíte se, jak pracovat a usměrňovat své podvědomí, aby pracovalo pro vás.Je to důležitý seminář, protože pokaždé, když Vianna vyučuje seminář, někdo se zeptá, jak mohu vědět, jestli odpověď pochází od Stvořitele

Host fee (registrační/organizační poplatek): 900 Kč

Cena semináře: 8.000 Kč

Celková cena za účast na semináři: 8.900,- Kč

ThetaHealing® Ty a tvůj vnitřní kruh
Doba trvání:
2 dny
Prerekvizity: Základní DNA, pokročilá DNA, hloubková hloubka

Neustále rosteme a vyvíjíme se a během procesu růstu je velmi důležité mít zdravou podporu a vztah s lidmi kolem nás. Je to jen s tím správným týmem, s nímž můžeme s jistotou postupovat vpřed. Tento kurz vám dá jasnost a rozlišování, kdo by měl být součástí vašeho vnitřního kruhu a jak se obklopit spravnymi a podobně smýšlející lidi, aby se stali součástí vašeho vnitřního kruhu. s vědomím, kdo by měl být váš nejlepší přítel. V tomto semináři vás naučíte, jak rozpoznat váš vnitřní kruh a jak rozeznat úroveň rozvoje lidí kolem vás.
Jako léčitelé, pokud jste obklopeni lidmi, kteří potřebují neustálé povzbuzení, budete brzy vyčerpáni. Proto by někteří lidé ve vašem vnitřním kruhu měli být lidé, kteří vám ho vrátí. Uděláte test, abyste zjistili, ve kterém duševním vývoji jste. Pak se dozvíte, co musíte udělat, abyste se dostali tam, kde chcete být.
Tento seminář bude předpokladem pro DNA 4.

Host fee (registrační/organizační poplatek): Kč

Cena semináře: Kč

Celková cena za účast na semináři: Kč

ThetaHealing® Ty a Země
Doba trvání
: 2 dny
Predpokladem pro tento seminar je Základní DNA, pokročilá DNA, hloubková hloubka
Země se s námi vždy snaží komunikovat, ale opravdu posloucháme? Tento seminář vám umožní přinést do vašeho života více pozitivních změn tím, že se naučíte pracovat se Zemí. Jak lépe poznat Zemi a naučit se s ní komunikovat a pochopit, jak s vámi komunikuje. Tento seminář vás také přivede k poznání, že mezi námi je energie, která se pohybuje tam a zpět. To
Pomáhá vám pracovat se zemí, aby se nyní změnily.
Tento seminář je předpokladem pro DNA 4.
Host fee (registrační/organizační poplatek): Kč

Cena semináře: Kč

Celková cena za účast na semináři: Kč


intuitive-anatomy-small.jpg
thetahealing-desease-and-disorder-400.jp
thetahealing-world-relations-400.jpgMůj příběh

Michaela Fojtlova

ThetaHealing® Master, Instruktorka a facilitátorka

Předškolní Pedagožka a Montessori učitelka

Módní návrhářka

Ekologický zahradník

Ájurvédský a jógový praktik

Přítel a dcera na plný úvazek

Ahoj ,

to jsem já!

Je mi CTÍ, že vás tu poznávám a že jste mě tu našli v těchto dobách chaosu.

Přišla jsem na Zemi s úkolem se prodrat velmi zajímavými okolnostmi přesně jako Ty!

Musela jsem prozkoumat mnoho různých teorií a přístupů k životu a životním situacím, vyzkoušet je a mnohokrát selhat, než jsem našla to co funguje. Stejně jako ty!

Někdy jsem vyhrála a někdy prohrála, jako ty!

Ale z toho všeho vyšly úžasné věci.

Našla jsem mnoho fantastických technik a byla požehnána úžasnými „učiteli”, jako je Viana Stibal , Peter Sanson , Sri Tathata , Ruatau Perez a především MOJI RODIČE .

Naučila jsem se toho tolik, že moje srdce je zaplněno VDĚČNOSTÍ !

Nyní, po všech těch obtížných situacích a všech životních obratech, se mi podařilo najít prostor MÍRU, LÁSKY a SOUCITU pro lidi, pro svět, a i sama pro sebe. Našla jsem místo, kde si můžu HRÁT s ostatními, v realném světě a společně vytvářet NAŠE sny a vize.

ŽIVOT JE ZÁBAVA! Opravdu! Tak, jak jsme věděli, že život by měl být, když jsme byli děti!

Samozřejmě, že každý den se stále něco děje. Nicméně už to ve mě nevyvolává pocit ztráty, samoty, zmatenosti a strachu. Ale probouzí to neustálou ZVÍDAVOST! Jako u dítěte! Protože jsem najednou za těma zkušenostma viděla expanzi, příležitosti, nové možnosti které se skrze to nabízejí…

Díky tomu se mé srdcepomalu ale jistě otevírá a rozpíná … k VÁM!

Věřím, že všichni máme vrozenou potřebu se propoji s lidma kolem nás. Potřebu patřit a starat se jeden o druhého vlastním JEDINEČNÝM způsobem.

Z této lásky vzešla touha sdílet tento pocit se všemi a vším kolem mě. Skrze slova, činy, učení, sezení nebo prostě jen býtí!

Ať už pracujeme na mentální, fyzické, emocionální nebo duchovní úrovni, jsem odhodlána vám poskytnout prostor se „POSUNOUT VLASTNÍ REALITOU“, Na Vlnách Theta.

Lásku a světlo!

Míša

Dosažené Certifikace v Thetahealing